10. klassi astuja ankeet

Õpilaskandidaadi andmed

Valige valikkursuste seast soovitud kursused!

Kohustuslikke kursusi on kokku 84, koos valikkursustega peab olema kursusi mahus 96...104 (koos vabaainetega kuni 107).

Õpilane saab ise kujundada valikkursustega oma suuna õpinguteks, valides kas reaal- ja loodusainete, humanitaar- ja sotsiaalainete või teiste harivate ja arendavate kursuste seast.

Igas gümnaasiumiastmes saab valida eraldi valikkursused. Valikkursusi saab muuta iga õppeaasta alguses.

Valikkursused - 10. klass

Valida saad 4...6 kursust (koos vabaainega kuni 7 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
2  
 
2  
 
1  
 
1
 
1  
 
1  
 
1  

* Kursus avatakse 12 soovija olemasolul
* Kui Saksa keel A1 / Vene keel A1 valida, tuleb seda teha kõigi kolme aasta kohta!

Kokku 10. klass:
kursust

Valikkursused - 11. klass

Valida saad 4...6 kursust (koos vabaainega kuni 7 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  

* Kui Saksa keel A1 / Vene keel A1 valida, tuleb seda teha kõigi kolme aasta kohta!

Kokku 11. klass:
kursust

Valikkursused - 12. klass

Valida saad 4...8 kursust (koos vabaainega kuni 9 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  

* Kursus avatakse 12 soovija olemasolul
* Kui Saksa keel A1 / Vene keel A1 valida, tuleb seda teha kõigi kolme aasta kohta!

Kokku 12. klass:
kursust

Kontrolli veelkord esitatud andmed ning seejärel esita ankeet!