10. klassi astuja ankeet

Õpilaskandidaadi andmed

Valige valikkursuste seast soovitud kursused!

Kohustuslikke kursusi on kokku 85, koos valikkursustega peab olema kursusi mahus 97...105 (koos vabaainetega kuni 108).

Õpilane saab ise kujundada valikkursustega oma suuna õpinguteks, valides kas reaal- ja loodusainete, humanitaar- ja sotsiaalainete või teiste harivate ja arendavate kursuste seast.

Igas gümnaasiumiastmes saab valida eraldi valikkursused. Valikkursusi saab muuta iga õppeaasta alguses.

Valikkursused - 10. klass

Valida saad 4...6 kursust (koos vabaainega kuni 7 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  


Kokku 10. klass:
kursust

Valikkursused - 11. klass

Valida saad 4...7 kursust (koos vabaainega kuni 8 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
2  
 
1  
 
2  
 
1  
 
1  
 
1  


Kokku 11. klass:
kursust

Valikkursused - 12. klass

Valida saad 4...7 kursust (koos vabaainega kuni 8 kursust)

Kursuse nimi Kursusi  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
 
1  

Kokku 12. klass:
kursust

Huvitatuse uuring võimaliku uue valikaine osas

Palun märgi ka allolev(ad) kursus(ed), kui soovid anda märku enda huvist

Kursuse nimi Kirjeldus  

 
Vaata  

Kontrolli veelkord esitatud andmed ning seejärel esita ankeet!